Πολιτική Επιστροφών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα είτε επιστροφής/ αντικατάστασης των προϊόντων της παραγγελίας, είτε ακύρωσης της παραγγελίας, είτε υπαναχώρησης. Η διαδικασία επιστροφής, οι όροι και οι προϋποθέσεις και τα τυχόν μεταφορικά έξοδα παρουσιάζονται παρακάτω ανα περίπτωση.

1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων της παραγγελίας του (με εξαίρεση για λόγους υγιεινής των εσωρούχων, μαγιώ και πετσετών κτλ). Το αίτημα επιστροφής μπορεί να γίνει δέκτο α) για να γίνει αλλαγή μεγέθους του ίδιου προϊόντος και με την προυπόθεση ότι υπάρχει η σχετική διαθεσιμότητα και β) για την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν ίσης η μεγαλύτερης αξίας. Επιπλέον, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος, μείον τα όποια ταχυδρομικά έξοδα ασκώντας το Δικαίωμα Υπαναχώρηρης (Βλέπε Δικάιωμα Υπαναχώρησης, Τμήμα 3)

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Ως ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος ορίζεται αυτή που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο μεταφοράς της εταιρείας ταχυμεταφορών, και με βάση αυτή υπολογίζεται εάν η υποβολή του αιτήματος επιστροφής έγινε εντός της εμπρόθεσμης χρονικής περιόδου.

Σε περίπτωση αιτήματος αντικατάστασης, ο καταναλώτης έχει το δικαίωμα είτε να επιλέξει την αποστολή νέου προϊόντος ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, είτε την έκδοση πιστωτικού σημειώματος για μελλοντική χρήση.

Επιπλέον, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής της παραγγελίας του ( μέρους ή ολόκληρης) χωρίς να γίνει αντικατάσταση προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύει το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, στο οποίο οι όροι, διαδικασία και προϋποθέσεις αναφέρονται παρακάτω. (βλέπε Τμήμα 3)

1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την αντικατάσταση μέρους ή όλης της παραγγελίας σας, θα πρέπει εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της, είτε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο +30 26510 64634 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 πμ έως 14:00 μμ, είτε να μας στείλετε ενημερωτικό e-mail στο [email protected]. Όλες οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα μας. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει δεκτό το αίτημα επιστροφής σας ή να σας χρεώσει με τυχόν μεταφορικά έξοδα, σε περίπτωση που αυτή γίνει χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση της.

Τα επιστραφέντα προϊόντα αποστέλλονται στα γραφεία της εταιρείας «Φαρμάκης Φαίδων & Σια Ο.Ε.» : Ζυγομάλλη 1, 45332 Ιωάννινα. Μετά την παραλαβή τους, όλες οι επιστροφές ελέγχονται απο την εταιρεία μας και εντός 7 ημερολογιακών ημερών γίνεται αποστόλη προς τον καταναλωτή του συμφωνημένου προϊόντος ή πιστωτικού σημειώματος.

Σχετικά με τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προύποθέσεις για να γίνουν δεκτά προς επιστροφή: α) να είναι άρτια και αχρησιμοποίητα, β) να φέρουν όλα τα καρτελάκια του κατασκευαστή, γ) η συσκευασία του κουτιού που κανονικά συνοδεύει το προϊόν να είναι αχρησιμοποίητη (π.χ παπούτσια, ρολόγια κτλ), δ) να περιλαμβάνουν όλα τα παρελκόμενα αξεσουάρ όπου αυτά προσφέρονται (π.χ. επιπλέον κορδόνια), ε) να βρίσκονται εντός της τυχόν εργοστασιακής τους συσκευασία, δηλαδή κουτί ή ζελατίνα (π.χ. θήκες κινητών, ακουστικά κτλ), στ) να αποστέλονται μαζί με την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο πώλησης (απαραίτητο συνοδευτικό).
Στην περίπτωση που τηρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η εταιρεία «Φαρμάκης Φαίδων & Σια Ο.Ε.» είναι υποχρεωμένη να κάνει δεκτό το αίτημα επιστροφής των προϊόντων της παραγγελίας σας και να προβεί στην αντικατάσταση τους. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει δεκτό το αίτημα επιστροφής. Να σημειωθεί ότι όλες οι αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων γίνονται στις τρέχουσες τιμές των προϊόντων. Στην περίπτωση αγοράς προϊόντος κατά την περίοδο εκπτώσεων, προσφορών ή προωθητικών ενεργειών σε τιμή μικρότερη της τρέχουσας, η επιστροφή γίνεται με βάση την τιμή αγοράς του προϊόντος.

1.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όλες οι αντικαταστάσεις προϊόντων αξίας 60 € και άνω γίνονται δωρεάν (μόνο την πρώτη φορά) με χρέωση του λογαριασμού της «Εταιρείας» στην συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία. Επιπλέον, τα μεταφορικά κόστη για την αποστολή του προς αντικατάσταση προϊόντος είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή και αποστολή του νέου προϊόντος με τρίτη μη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία αναλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αποστολής.
Στην περίπτωση που ο καταναλωτής ζητήσει την αντικατάσταση προϊόντος μικρότερης συνολικής αξίας από 60 € ή που έχει ήδη ζητήσει μία φορά την αντικατάσταση του προϊόντος επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αποστολής του προς αντικατάσταση προϊόντος. Σε περίπτωση που η διαδικασία αντικατάστασης του προϊόντος γίνει από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με μεταφορικά έξοδα 4 € (3 € για την επιστροφή και 1 € για την νέα αποστολή). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή του νέου προϊόντος είναι η προπληρωμή των μεταφορικών εξόδων από τον καταναλωτή. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή και αποστολή του νέου προϊόντος με τρίτη μη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία αναλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αποστολής.

1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για όλες τις επιστροφές προϊόντων που γίνονται απο χώρες του εξωτερικού, ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει το αντίτιμο που θα ζητηθεί απο την επιλεγόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της επιστροφής των προϊόντων. Επιπλέον, εάν σκοπός της επιστροφής είναι η αντικατάσταση του προιόντος με κάποιο άλλο, η νέα αποστολή χρεώνεται με 15 € ανεξαρτήτου βάρους. Η νέα αποστολή θα εκτελείται μόνο εφόσον γίνει πρώτα εξόφληση του ποσού των 15 €, με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής για αγορές εκτός Ελλάδας. Όλες οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το κατάστημα μας. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει δεκτό το αίτημα επιστροφής σας ή να σας χρεώσει με τυχόν μεταφορικά έξοδα, σε περίπτωση που αυτή γίνει χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση της.

Τυχόν διαδικασίες, τρόποι και περιπτώσεις επιστροφής που δεν αναφέρονται παραπάνω, δεν γίνονται δεκτοί. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να μη δεχτούμε την επιστροφή του προιόντος.

2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του https://www.districtstore.gr/ πουλήθηκαν προϊόντα α) ελαττωματικής ποιότητας, β) με κακή συσκευασία και γ) κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.districtstore.gr/ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης τους.

Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος με το ίδιο προϊόν, η εταιρεία καλύπτει πλήρως τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του με το ίδιο προϊόν, τότε επιστρέφεται στον καταναλωτή εντός 7 ημερολογιακών ημερών η συνολική αξία της αγοράς με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή.
Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τηρούνται η ίδια διαδικασία επιστροφής καθώς και οι όροι και προυπόθεσεις επιστροφής (βλέπε παραπάνω ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ). Σε αντίθετη περίπτωση η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον καταναλωτή με τυχόν μεταφορικά έξοδα ή να αρνηθεί την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος.

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει δεκτή μόνο πριν την παράδοση του προϊόντος στην συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρεία. Η ακύρωση είναι δυνατή είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στο +30 26510 64634: Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο: 10:00-14:00 και Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 10:00-14:00 & 18:00-20:30, είτε με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας το τελικό ποσό που πιθανόν καταβλήθηκε από τον καταναλώτη θα επιστρέφεται ακέραιο, εντός 7 ημερολογιακών ημερών με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά για υπαναχώρηση εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του δέματος. Ως ημερομηνία παραλαβής του δέματος, υπολογίζεται αυτή που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο μεταφοράς της εταιρείας ταχυμεταφορών.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμά υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί εφόσον προηγηθεί συννενόηση με την «Εταιρεία» και τηρούνται οι όροι και προυπόθεσεις επιστροφής που αναφέρονται παραπάνω (βλέπε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ). Σε αντίθετη περίπτωση, η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτό το αίτημα υπαναχώρησης.

Στην περίπτωση άσκησής του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του προϊόντος και επιβαρύνεται εξολοκλήρου με τα έξοδα επιστροφής του, όπως και τυχόν έξοδα τελωνείου, φόρου εισαγωγών, μετατροπης νομισμάτων, τραπεζικά έξοδα κτλ. Σε αντίθετη περίπτωση, η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτό το αίτημα υπαναχώρησης ή να αφαιρέσει τα τύχον έξοδα απο το τελικό πόσο που θα επιστραφεί στον καταναλωτή. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και πληρούνται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, η «Εταιρεία» είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στον καταναλωτή εντός 7-10 ημερολογιακών ημερών το συνολικό ποσό στο ακέραιο με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η επιστροφή γίνεται απο περιοχή εντός της Ελλάδας, η «Εταιρεία» παρέχει την δυνατότητα στον καταναλωτή να επιστρέψει το προϊόν με χρέωση των μεταφορικών στον λογαριασμό της «Εταιρείας» στην Γενική Ταχυδρομική. Σε αυτή την περίπτωση τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται σε 5 €, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούνται από το ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή.

Σε περίπτωση που η εταιρεία «Φαρμάκης Φαίδων & Σια Ο.Ε» έχει αποδεχθεί και αποστείλει την παραγγελία σας και στην συνέχεια υπάρξει άρνηση παραλάβης της άπο τον αγοραστή, τότε ο αγοραστής επιβαρύνεται εξολοκλήρου τα μεταφορικά έξοδα τα οποία είναι 6 € (3 € για την αποστολή της παραγγελίας από εμάς πρός εσάς και 3 € για την επιστροφή της παραγγελίας από εσάς πρός εμάς).